A/C cho em hỏi trường hợp này là như thế nào ạ?…

A/C cho em hỏi trường hợp này là như thế nào ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 8, 2018

account_box admin

3 thoughts on “A/C cho em hỏi trường hợp này là như thế nào ạ?…”

  • Có 2 lý do chính, em tham khảo: 1- là đơn vị nộp công văn lên sở xin tạm ngừng hoạt động trong 1 thời gian nhất định. Hoặc 2 – Chậm nộp tờ khai thuế theo luật định, tạm thời bị đóng mã số thuế. Xác định 1 trong 2 rồi tính tiếp.

  • Em lên gặp cán bộ quản ký đi. Có thể tại địa điểm kd k còn treo biển hiệu. K còn thấy cty và cty nợ thuế k đóng … cán bộ k liên lạc đc nên ngta đóng mst

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *