Mọi người cho em hỏi, cuối năm công ty em mua hàng để tặng cho nhân viên, nhưng …

Mọi người cho em hỏi, cuối năm công ty em mua hàng để tặng cho nhân viên, nhưng hóa đơn mua vào là hóa đơn bán hàng ( trực tiếp), vậy khi mình xuất hóa đơn đầu ra thì phần thuế sẽ là như thế nào ạ ( Hóa đơn đầu ra của bên em là hóa đơn GTGT)?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 7, 2018

account_box admin

6 thoughts on “Mọi người cho em hỏi, cuối năm công ty em mua hàng để tặng cho nhân viên, nhưng …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *