Hi anh chị, em gặp trường hợp cần xuất lại hóa đơn kèm biên bản hủy hóa đơn và c…

Hi anh chị, em gặp trường hợp cần xuất lại hóa đơn kèm biên bản hủy hóa đơn và có chút thắc mắc sau :
– công ty khách hàng A thay đổi hình thức từ TNHH sang Cổ phần từ ngày 02/01/2018, bây giờ ( ngày 08/02/2018 ) công ty em xuất lại hóa đơn thay thế hóa đơn đã mua ngày 31/12/2017 thì lấy tên khách hàng là công ty TNHH hay CP ạ ?
– phải xuất lại một lượng lớn hóa đơn cho 1 công ty, thì em có được gộp chung vào 1 Biên bản không, do cùng lý do xuất lại. Hay bắt buộc mỗi hóa đơn – 1 biên bản ?
Em cảm ơn anh chị ạ !

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 7, 2018

account_box admin

4 thoughts on “Hi anh chị, em gặp trường hợp cần xuất lại hóa đơn kèm biên bản hủy hóa đơn và c…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *