Cty mua hđ ở cq thuế, khi đổi địa chỉ cũng làm mẫu tb04 và cộp dấu địa chỉ mới l…

Cty mua hđ ở cq thuế, khi đổi địa chỉ cũng làm mẫu tb04 và cộp dấu địa chỉ mới lên phải ko ạ?.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 5, 2018

account_box admin

2 thoughts on “Cty mua hđ ở cq thuế, khi đổi địa chỉ cũng làm mẫu tb04 và cộp dấu địa chỉ mới l…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *