Các anh chị cho em hỏi, công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất âm nhạc và quả…

Các anh chị cho em hỏi, công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất âm nhạc và quảng cáo thì sử dụng phần mềm kế toán nào là phù hợp nhất ạ. Em cảm ơn ạ 🙂

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 3, 2018

account_box admin

3 thoughts on “Các anh chị cho em hỏi, công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất âm nhạc và quả…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *