Dạ phiền anh chị nào còn thức ạ. Phần e xóa bỏ hóa đơn đấy ạ. Nếu có nhiều hóa đ…

Dạ phiền anh chị nào còn thức ạ. Phần e xóa bỏ hóa đơn đấy ạ. Nếu có nhiều hóa đơn xóa bỏ vậy e làm như này đúng không ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 30, 2018

account_box admin

22 thoughts on “Dạ phiền anh chị nào còn thức ạ. Phần e xóa bỏ hóa đơn đấy ạ. Nếu có nhiều hóa đ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *