Em ấn ký và nộp tờ khai mà ko được thì phải làm thế nào ạ? :(( Anh/chị giúp em v…

Em ấn ký và nộp tờ khai mà ko được thì phải làm thế nào ạ? :(( Anh/chị giúp em với ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 29, 2018

account_box admin

One thought on “Em ấn ký và nộp tờ khai mà ko được thì phải làm thế nào ạ? :(( Anh/chị giúp em v…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *