Gia đình giúp mình cái này nhé. Mình đã làm phụ lục hộ gia đình ở trong file Tk1…

Gia đình giúp mình cái này nhé. Mình đã làm phụ lục hộ gia đình ở trong file Tk1 -TS mà khi nộp vẫn bị lỗi. Gia đình mình ai biết chỉ mình cách khắc phục với. Tks cả nhà

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 28, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *