Các sư phụ cho đệ hỏi về bảo hiểm với ak: – Công ty đệ có 1 giám đốc, 1 kế toán,…

Các sư phụ cho đệ hỏi về bảo hiểm với ak:
– Công ty đệ có 1 giám đốc, 1 kế toán, 2 nhân viên thời vụ đến Tết lại thay đổi.
– Giám đốc chưa đóng bảo hiểm cho công ty nào nhưng vì doanh thu chưa cao nên tạm hoãn, 2 nhân viên thời vụ cũng ko đóng BH.
Vậy 1 mình đệ đóng và làm thủ tục lần đầu đóng BH có được ko? Mong các sư phụ giúp đỡ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 28, 2018

account_box admin

5 thoughts on “Các sư phụ cho đệ hỏi về bảo hiểm với ak: – Công ty đệ có 1 giám đốc, 1 kế toán,…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *