Câu hỏi đình đám, cp thưởng này có được tính vào cp được trừ khi tính thuế tnd…

Câu hỏi đình đám,
cp thưởng này có được tính vào cp được trừ khi tính thuế tndn không? cảm ơn các bác

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 26, 2018

account_box admin

10 thoughts on “Câu hỏi đình đám, cp thưởng này có được tính vào cp được trừ khi tính thuế tnd…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *