Cả nhà ơi cho em hỏi chút ạ. Bên em có một công ty viết hóa đơn gtgt viết quyển …

Cả nhà ơi cho em hỏi chút ạ. Bên em có một công ty viết hóa đơn gtgt viết quyển 1 từ số 01-06. Sau đó viết tiếp quyển số 2 từ số 51-53. Bây giờ e làm biên bản hồi các hóa đơn đã lập quyển 2 viết lại vào q1 và tiếp tục sd quyển 1 có dc ko ạ.
E cảm ơn mn.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 25, 2018

account_box admin

2 thoughts on “Cả nhà ơi cho em hỏi chút ạ. Bên em có một công ty viết hóa đơn gtgt viết quyển …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *