a.c bên BHXH cho e hỏi. e nộp báo giảm LĐ qua mạng và đc cán bộ BHXH gọi xác nhậ…

a.c bên BHXH cho e hỏi. e nộp báo giảm LĐ qua mạng và đc cán bộ BHXH gọi xác nhận rồi. vậy tiếp theo e nộp lại Sổ BH +Thẻ Y tế + Quết định thôi việc lên cq BH luôn hay sao ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 24, 2018

account_box admin

10 thoughts on “a.c bên BHXH cho e hỏi. e nộp báo giảm LĐ qua mạng và đc cán bộ BHXH gọi xác nhậ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *