Hizz, kế toán cũ báo cáo 10/1/2017 hơn 2 tỷ doanh thu, lương ko có dở dang, vậy…

Hizz, kế toán cũ báo cáo 10/1/2017 hơn 2 tỷ doanh thu, lương ko có dở dang, vậy em phải làm sao? CP lương cần những 400 triẹu mà danh sách công nhân có 4 người ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 22, 2018

account_box admin

2 thoughts on “Hizz, kế toán cũ báo cáo 10/1/2017 hơn 2 tỷ doanh thu, lương ko có dở dang, vậy…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *