Cả nhà cho em hỏi thời điểm tính thuế tncn là thời điểm thanh toán. Vậy 2017 em …

Cả nhà cho em hỏi thời điểm tính thuế tncn là thời điểm thanh toán. Vậy 2017 em ghi nhận chi phí nhưng nợ đến 2018 mới trả lương, vậy chi phí đó có được tính hợp lý cho 2017 ko ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 20, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *