Cả nhà cho e hỏi hóa đơn mua bia, nước ngọt với bánh để tặng tết cho khách hàng …

Cả nhà cho e hỏi hóa đơn mua bia, nước ngọt với bánh để tặng tết cho khách hàng và công, nhân viên có được kê khai khấu trừ thuế và đưa vào chi phí không ạ ? Em cảm ơn cả nhà nhiều ạ .

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 20, 2018

account_box admin

10 thoughts on “Cả nhà cho e hỏi hóa đơn mua bia, nước ngọt với bánh để tặng tết cho khách hàng …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *