#Nhắc ngắn gọn nhưng thực tế: Đằng nào cũng nộp nên ACE cố nộp trước 30/01/2018…

#Nhắc ngắn gọn nhưng thực tế:
Đằng nào cũng nộp nên ACE cố nộp trước 30/01/2018 là yên tâm ngủ ngon rồi. Tránh bị phạt VPHC từ 31/01/2018 nhé!
Cảm ơn cán bộ Thuế!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 19, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *