Mọi người cho em hỏi làm thủ tục thai sản BHXH như thế nào ạ. Em dự sinh cuối th…

Mọi người cho em hỏi làm thủ tục thai sản BHXH như thế nào ạ. Em dự sinh cuối tháng 3/2018

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 16, 2018

account_box admin

12 thoughts on “Mọi người cho em hỏi làm thủ tục thai sản BHXH như thế nào ạ. Em dự sinh cuối th…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *