Cá nhân có thể gửi công văn yêu cầu cơ quan thuế thanh kiểm tra doanh nghiệp khô…

Cá nhân có thể gửi công văn yêu cầu cơ quan thuế thanh kiểm tra doanh nghiệp không các bác?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 14, 2018

account_box admin

4 thoughts on “Cá nhân có thể gửi công văn yêu cầu cơ quan thuế thanh kiểm tra doanh nghiệp khô…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *