Các bác cho e hỏi, nếu quá 3 tháng mà k làm thủ tục hưởng BHTN thì có cách nào l…

Các bác cho e hỏi, nếu quá 3 tháng mà k làm thủ tục hưởng BHTN thì có cách nào làm lại được k nhỉ??

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 13, 2018

account_box admin

4 thoughts on “Các bác cho e hỏi, nếu quá 3 tháng mà k làm thủ tục hưởng BHTN thì có cách nào l…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *