Các anh chị giúp em trường hợp này với ạ? Công ty em có chế độ bồi dưỡng độc hại…

Các anh chị giúp em trường hợp này với ạ?
Công ty em có chế độ bồi dưỡng độc hại cho người lao động bằng hiện vật. Cụ thể trước đây hàng tháng có mua đường sữa, bánh rồi cấp phát cho nhân viên. Bên em đã hạch toán vào:
Nợ TK 627
Nợ TK 133
Có TK 156
Và khấu trừ thuế gtgt đầu vào.
Nhưng hiện tại bên em không mua đường sữa bên ngoài về cấp cho nhân viên nữa, mà do công ty em có sản xuất thêm sản phẩm sữa nên lấy luôn sữa công ty sản xuất ra để cấp phát cho nhân viên luôn.
Vậy bây giờ khi xuất kho sữa cho nhân viên em có phải xuất hóa đơn gtgt bán ra cho số lượng sữa xuất ra bồi dưỡng cho nhân viên này không ạ(giống như trường hợp xuất hàng biếu tặng là phải xuất hóa đơn gtgt và kê khai thuế đầu ra)? Và cách hạch toán như thế nào ạ?
Các anh chị có kinh nghiệm chỉ giúp em với ạ? Do em mới làm nên cũng chưa rành lắm. Em mong nhận được sự giúp đỡ của các anh chị. Em cảm ơn nhiều ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 13, 2018

account_box admin

4 thoughts on “Các anh chị giúp em trường hợp này với ạ? Công ty em có chế độ bồi dưỡng độc hại…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *