E chào các bác. Các bác cho e hỏi với ạ. Lần đầu e làm xây dựng, giờ dựa vào dự …

E chào các bác. Các bác cho e hỏi với ạ. Lần đầu e làm xây dựng, giờ dựa vào dự toán chi phí nhân công ntn em phải hạch toán ntn ạ? Em cảm ơn☺️

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 10, 2018

account_box admin

8 thoughts on “E chào các bác. Các bác cho e hỏi với ạ. Lần đầu e làm xây dựng, giờ dựa vào dự …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *