Anh chị cho em hỏi, nhận tiền thai sản sàn trả cho nhân viên thì định khoản như …

Anh chị cho em hỏi, nhận tiền thai sản sàn trả cho nhân viên thì định khoản như thế nào là đúng ạ
Nhận tiền N112 có 3383
Trả tiền cho nv N3383 C112

hay

Nhận tiền N112 c338
Xác nhận số tiền N3383/ c334
Trả cho nv N334 c112 ạ
Anh chị chỉ giáo em với ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 9, 2018

account_box admin

5 thoughts on “Anh chị cho em hỏi, nhận tiền thai sản sàn trả cho nhân viên thì định khoản như …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *