Các anh chị cho em hỏi chút với ạ, bây giờ là tháng 01/2018, em muốn đăng kí ngư…

Các anh chị cho em hỏi chút với ạ, bây giờ là tháng 01/2018, em muốn đăng kí người phụ thuộc cho nhân viên mà tính giảm trừ từ tháng 12/2017 được không ạ ?. Nếu đăng kí thì bảng tổng hợp NPT sẽ để ở năm 2017 hay 2018 ạ ? Em cảm ơn.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 8, 2018

account_box admin

4 thoughts on “Các anh chị cho em hỏi chút với ạ, bây giờ là tháng 01/2018, em muốn đăng kí ngư…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *