Em chào các anh chị. Cho e hỏi với ạ có phải bây giờ mình dùng phần mềm hỗ trợ k…

Em chào các anh chị. Cho e hỏi với ạ có phải bây giờ mình dùng phần mềm hỗ trợ kê khai thuế là HTKK 3.8.0 không ạ!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 7, 2018

account_box admin

3 thoughts on “Em chào các anh chị. Cho e hỏi với ạ có phải bây giờ mình dùng phần mềm hỗ trợ k…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *