Em chào các anh chị ạ E mới nhận 1 đơn vị sản xuất, em cần xin 1 ít mẫu báo cáo …

Em chào các anh chị ạ
E mới nhận 1 đơn vị sản xuất, em cần xin 1 ít mẫu báo cáo quản trị. Anh chị nào có thì cho em xin với ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 7, 2018

account_box admin

2 thoughts on “Em chào các anh chị ạ E mới nhận 1 đơn vị sản xuất, em cần xin 1 ít mẫu báo cáo …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *