các ac cho em hỏi chút. công ty e là công ty sản xuất. hết 31/12 kiểm kê thành p…

các ac cho em hỏi chút. công ty e là công ty sản xuất. hết 31/12 kiểm kê thành phẩm có loại thiếu, loại thừa so với sổ sách trên máy. xếp e k truy cứu trách nhiệm cho ai hết và số liệu kiểm kê đó làm số liệu đầu kỳ của năm mới. vậy cái số liệu chênh lệch đó e định khoản thế nào ạ. các anh chị giúp e với.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 6, 2018

account_box admin

3 thoughts on “các ac cho em hỏi chút. công ty e là công ty sản xuất. hết 31/12 kiểm kê thành p…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *