Anh chị nào đã báo tăng mức đóng 2018 qua cổng BHXHVN trên phần mềm EBHXH hướng…

Anh chị nào đã báo tăng mức đóng 2018 qua cổng BHXHVN trên phần mềm EBHXH hướng dẫn giúp em với ạ. Em làm mấy hôm rồi vẫn chưa được. Em xin cảm ơn ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 6, 2018

account_box admin

4 thoughts on “Anh chị nào đã báo tăng mức đóng 2018 qua cổng BHXHVN trên phần mềm EBHXH hướng…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *