Mọi người giúp em với. E nộp tờ khai lệ phí môn bài mà sao lúc ký nộp nó cứ hiện…

Mọi người giúp em với. E nộp tờ khai lệ phí môn bài mà sao lúc ký nộp nó cứ hiện đang ký hoài. E bị sai gì không mn.?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 5, 2018

account_box admin

16 thoughts on “Mọi người giúp em với. E nộp tờ khai lệ phí môn bài mà sao lúc ký nộp nó cứ hiện…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *