Không View Được Giấy Nộp Tiền (thuế) Sau khi nộp tiền (thuế), thì mình down đư…

Không View Được Giấy Nộp Tiền (thuế)

Sau khi nộp tiền (thuế), thì mình down được file xml giấy nộp tiền, nhưng khi mở bằng iTaxViewer thì bị treo/halt luôn !

Mình đã test một số máy trong cty đều bị tình trạng này. Nhưng nhờ một số bạn khác mở xem thì vẫn được bình thường ?

Nhờ các bạn cho mình biết lý do và cách khắc phục !

Xin cảm ơn

#NDdbao

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 5, 2018

account_box admin

3 thoughts on “Không View Được Giấy Nộp Tiền (thuế) Sau khi nộp tiền (thuế), thì mình down đư…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *