Các anh chị ơi cho e hỏi tí ạ nếu công ty tạm ngừng kinh doanh thì trong thời gi…

Các anh chị ơi cho e hỏi tí ạ nếu công ty tạm ngừng kinh doanh thì trong thời gian tạm ngừng ấy tài khoản ngân hàng có phải đóng k ạ và công ty vẫn có thể thu công nợ bằng tài khoản ngân hàng của công ty được k ạ? Công nợ cũ trước khi tạm ngừng chưa thu hết ấy ạ. Mong các anh chị giúp e

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 4, 2018

account_box admin

2 thoughts on “Các anh chị ơi cho e hỏi tí ạ nếu công ty tạm ngừng kinh doanh thì trong thời gi…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *