Các bạn cho mình hỏi, hiện tại giờ mình thông báo phát hành hóa đơn thì mấy ngày…

Các bạn cho mình hỏi, hiện tại giờ mình thông báo phát hành hóa đơn thì mấy ngày được sử dụng ạ? (Lúc trước thì 5 ngày)
Cảm ơn mọi người ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 28, 2017

account_box admin

11 thoughts on “Các bạn cho mình hỏi, hiện tại giờ mình thông báo phát hành hóa đơn thì mấy ngày…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *