Trợ giúp: Dạ mọi người ơi cho em ý kiến về vấn đề hóa đơn xuất bị nhảy cuốn ạ? Nên gửi thông báo hủy hay là để cuối tháng báo vô mục xóa bỏ ạ? Hình thức phạt bao nhiêu vậy ạ? Em cảm ơn mọi người nhiều.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet