E chào các anh/chị: hôm vừa rồi sếp e có thuê phiên dịch viên tự do 1 buổi.Chi p…

E chào các anh/chị: hôm vừa rồi sếp e có thuê phiên dịch viên tự do 1 buổi.Chi phí đấy như thế nào cho hợp lý ạ. Bạn ấy sinh viên không phải thuộc công ty ạ
Em cảm on

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 24, 2017

account_box admin

3 thoughts on “E chào các anh/chị: hôm vừa rồi sếp e có thuê phiên dịch viên tự do 1 buổi.Chi p…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *