Cho e hỏi : Công ty mới thành lập tháng 8 mà vẫn chưa khai báo thuế quý, vậy giờ…

Cho e hỏi : Công ty mới thành lập tháng 8 mà vẫn chưa khai báo thuế quý, vậy giờ khai hết đầu vào vô quý 4 dc ko ạ, e cám ơn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 24, 2017

account_box admin

8 thoughts on “Cho e hỏi : Công ty mới thành lập tháng 8 mà vẫn chưa khai báo thuế quý, vậy giờ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *