Cơ quan thuế ấn định giá bán phải theo giá ký hợp đồng với nhà máy là đúng ko ạ?…

Cơ quan thuế ấn định giá bán phải theo giá ký hợp đồng với nhà máy là đúng ko ạ?Bên mình bán với giá đã trừ các khoản chiết khấu( trừ trực tiếp trên hóa đơn đầu vào) là hợp lý chưa ạ?Mong mn cho e ý kiến

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 23, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Cơ quan thuế ấn định giá bán phải theo giá ký hợp đồng với nhà máy là đúng ko ạ?…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *