Các anh chị và các bạn ở Hà nội ( đặc biệt quận đống đa) cho em hỏi là có Doanh…

Các anh chị và các bạn ở Hà nội ( đặc biệt quận đống đa) cho em hỏi là có Doanh nghiệp nào nhận được điện thoại của thanh tra cục thuế Hà nội là gửi tài liệu áp dụng luật thuế về cho DN mình k ạ, thu tiền 450k tiền phô tô k ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 22, 2017

account_box admin

7 thoughts on “Các anh chị và các bạn ở Hà nội ( đặc biệt quận đống đa) cho em hỏi là có Doanh…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *