Xin chào tất cả mọi người. Mình có vấn đề về thuế thu nhâp cá nhân muốn tham khả…

Xin chào tất cả mọi người. Mình có vấn đề về thuế thu nhâp cá nhân muốn tham khảo ý kiến mọi người ạ. Mình xin cảm ơn.
1. Lao động ký hợp đồng thử việc 2 tháng, lương 10tr, mỗi tháng mình sẽ tự động khấu trừ thuế TNCN theo biểu lũy tiến. Sau 2 tháng lao đông không được ký tiếp hợp đồng dài hạn thì theo luật phải khấu trừ thuế TNCN là 10% trên tổng thu nhập. Vậy mình phải tính lại thuế TNCN của 2 tháng thử việc và bù trừ với khoản thuế đã khấu trừ trước đó đúng không ạ?
2. Lao động ký hợp đồng làm theo giờ (giáo viên dạy theo tiết) thì mình có phải khấu trừ TNCN 10% trên tổng thu nhập trả cho họ không ạ (không phân biệt là thu nhập bao nhiêu)

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 21, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Xin chào tất cả mọi người. Mình có vấn đề về thuế thu nhâp cá nhân muốn tham khả…”

  • Thuế không cấn trừ như vậy, bạn khấu trừ thuế thì xuất hóa đơn khấu trừ thuế, xong cuối năm quyết toán thuế thì số tiền thuế phải nộp nhỏ hơn số tiền thuế đã nộp. Lúc đó mình mới làm hồ sơ hoàn thuế TNCN được đó bạn.

  • Nhưng khi lao động thử việc mình đã khấu trừ thuế TNCN theo biểu lũy tiến và trả lương cho người lao động rồi. Sau 2 tháng, người đó nghỉ, thì theo quy định hợp đồng dưới 3 tháng phải khấu trừ thuế 10% chứ không phải theo biểu lũy tiến nữa. Vậy mình phải làm thế nào về khoản thuế chênh lệch

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *