Nhà mình đã ai gặp trường hợp mua chữ ký số của CKCA rồi họ phá sản hỗ trợ công …

Nhà mình đã ai gặp trường hợp mua chữ ký số của CKCA rồi họ phá sản hỗ trợ công ty mình chuyển sang dùng CA2. Bây giờ chữ ký số CA2 bị đại lý đơn phương cắt hợp đồng chưa ah. Token mình vẫn giữ ah. Cách xử lý như thế nào ah? Giúp em với…

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 21, 2017

account_box admin

5 thoughts on “Nhà mình đã ai gặp trường hợp mua chữ ký số của CKCA rồi họ phá sản hỗ trợ công …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *