Em chào cả nhà cho em hỏi chút ạ Công ty e có nợ đóng bảo hiểm tháng 10 đến thá…

Em chào cả nhà cho em hỏi chút ạ
Công ty e có nợ đóng bảo hiểm tháng 10 đến tháng 12 chưa đóng BHXH vậy nên e chưa được nhận thẻ BHYT mới năm 2018 . Đến ngày 13/12 công ty e mới đóng tiền nợ BHXH và tiền lãi . Vậy e có phải lên BHXH lấy thẻ BHYT không hay e đóng hết tháng 1 /2018 thì mới được nhận thẻ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 21, 2017

account_box admin

5 thoughts on “Em chào cả nhà cho em hỏi chút ạ Công ty e có nợ đóng bảo hiểm tháng 10 đến thá…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *