Các bác cho em hỏi vé máy bay này có phải đk là: Nợ 641 3.720k Nợ 133 372…

Các bác cho em hỏi vé máy bay này có phải đk là:

Nợ 641 3.720k
Nợ 133 372k
Có 111 4.092k

Nợ 641 176k
Có 111 176k

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 21, 2017

account_box admin

One thought on “Các bác cho em hỏi vé máy bay này có phải đk là: Nợ 641 3.720k Nợ 133 372…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *