Anh chị nào làm việc với bên BHXH quận thanh xuân hà nội rồi giúp e với. E chưa …

Anh chị nào làm việc với bên BHXH quận thanh xuân hà nội rồi giúp e với. E chưa làm bh. Bên e giờ mới tham gia BHXH lần đầu. Mà đợt trước e lên thì a c ý đưa giấy đại ý là về làm nộp qua dịch vụ bưu chính không nhận trực tiếp. Nhưng e ko hiểu lúc mà khai trên web bưu điện để nộp ý thì lại cần có mã BHXH. Mã đấy lấy ở đâu ạ và cần những thủ tục gì để có mã đấy ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 21, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Anh chị nào làm việc với bên BHXH quận thanh xuân hà nội rồi giúp e với. E chưa …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *