1001 tình huống phát sinh cho họ hàng nhà kế: Sếp hay ký sẵn chứng từ trước để n…

1001 tình huống phát sinh cho họ hàng nhà kế:
Sếp hay ký sẵn chứng từ trước để nhân viên làm cho thuận tiện khi chẳng may sếp đi công tác thì hầu như doanh nghiệp nào cũng làm. Sếp công ty em chả hiểu sao một buổi chiều nhàn rỗi đem luôn một quyển hóa đơn GTGT ra ký trước .. Sếp ký hào phóng vậy không sao, càng nhàn để đỡ phải đợi sếp ký mới xuất được cho khách hàng. Nhưng khi trả hóa đơn lại cho kế toán thì mới hay phần của sếp sếp không ký mà ký ngay vào người mua hàng, lại ký luôn cả quyển mới máu chứ… tình huống này thì nhà kế sẽ tính sao… xử lý như thế nào…

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 21, 2017

account_box admin

16 thoughts on “1001 tình huống phát sinh cho họ hàng nhà kế: Sếp hay ký sẵn chứng từ trước để n…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *