anh chị cho em hỏi ngu 1 chút ạ, em làm trong đơn vị hành chính sự nghiệp, em v…

anh chị cho em hỏi ngu 1 chút ạ, em làm trong đơn vị hành chính sự nghiệp, em vừa thanh lý TSCĐ và thu được từ hoạt động thanh lý 2tr5, vậy phần 2tr5 đó em nhập vào quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp hay nộp trả cho nhà nước ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 20, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *