Nhà mình cho em hỏi: Hộ kinh doanh cá thể phải đóng những loại thuế nào và căn c…

Nhà mình cho em hỏi: Hộ kinh doanh cá thể phải đóng những loại thuế nào và căn cứ luật nào ạ? Em thấy bên em yêu cầu đóng thuế môn bài, đóng thuế theo doanh thu và còn phải đóng thuế hàng tháng nữa. Cái vụ đóng thuế hàng tháng này em thấy vô lý quá mà không biết phải làm sao????????????

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 18, 2017

account_box admin

6 thoughts on “Nhà mình cho em hỏi: Hộ kinh doanh cá thể phải đóng những loại thuế nào và căn c…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *