Chúc các bác 1 ngày làm việc vui vẻ, hiệu quả. Em có trường hợp sau nhờ các bác…

Chúc các bác 1 ngày làm việc vui vẻ, hiệu quả.

Em có trường hợp sau nhờ các bác giúp đỡ:

Người lao động chấm dứt hợp đồng lao động vào ngày 05/12/2017 thì có phải nộp BHYT của tháng 12 không? Nộp toàn bộ 4.5% hay chỉ nộp 1.5%?

Em xin cảm ơn!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 18, 2017

account_box admin

One thought on “Chúc các bác 1 ngày làm việc vui vẻ, hiệu quả. Em có trường hợp sau nhờ các bác…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *