Nhóm mình ai làm gia hạn thẻ BHYT cho m xin mẫu với ạ, bên m nộp qua bưu điện th…

Nhóm mình ai làm gia hạn thẻ BHYT cho m xin mẫu với ạ, bên m nộp qua bưu điện thì nộp mẫu nào vậy các anh chị và các bạn. Thanks ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 14, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Nhóm mình ai làm gia hạn thẻ BHYT cho m xin mẫu với ạ, bên m nộp qua bưu điện th…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *