Em xin chia sẻ cách Gia hạn thẻ BHYT năm 2018 trên phần mềm VNPT DN chỉ cần điề…

Em xin chia sẻ cách Gia hạn thẻ BHYT năm 2018 trên phần mềm VNPT

DN chỉ cần điền các thông tin:
+ Tổng số lao động đơn vị đang quản lý
+ Tổng số lao động đề nghị cấp thẻ BHYT 2018 (Tổng lao động tham gia trừ đi Tổng lao động yêu cầu không cấp thẻ)
+ Giá trị sử dụng thẻ:..
+ Người lập biểu:…

Trường hợp yêu cầu không cấp thẻ hoặc có thay đổi thông tin thì kê khai tại danh sách và các mục như hình.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 14, 2017

account_box admin

One thought on “Em xin chia sẻ cách Gia hạn thẻ BHYT năm 2018 trên phần mềm VNPT DN chỉ cần điề…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *