Bên xuất hóa đơn cố tình viết thừa vào khoảng cách giữa các ô viết mã số thuế. L…

Bên xuất hóa đơn cố tình viết thừa vào khoảng cách giữa các ô viết mã số thuế. Lần đầu họ viết số 6 nhỏ nhỏ, mờ mờ e nghĩ họ ghi dấu phẩy. Lần này thì ghi thừa số 6 to oành vậy luôn. Em chưa gặp trường hợp như này bao giờ. Bên bán ghi vậy là sao nhỉ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 12, 2017

account_box admin

17 thoughts on “Bên xuất hóa đơn cố tình viết thừa vào khoảng cách giữa các ô viết mã số thuế. L…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *