Em chào cả nhà Tình hình là em cũng mới thêm bên mảng xây dựng Có một số điều em…

Em chào cả nhà
Tình hình là em cũng mới thêm bên mảng xây dựng
Có một số điều em chưa rõ lắm ,nhờ mọi người tư vấn giúp em với ạ
Số tiền mà khách hàng tạm ứng trước theo tiến độ công trình thì doanh thu hoạch toán như thế nào ạ
Em cảm ơn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 9, 2017

account_box admin

5 thoughts on “Em chào cả nhà Tình hình là em cũng mới thêm bên mảng xây dựng Có một số điều em…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *