Mọi người ơi cho em hỏi, em đăng ký gửi hồ sơ qua mạng trên trang dangkykinhdoan…

Mọi người ơi cho em hỏi, em đăng ký gửi hồ sơ qua mạng trên trang dangkykinhdoanh.gov , giấy chứng thực cá nhân em tải lên như thế này, họ gửi thông báo yêu cầu sửa đổi mẫu, có ai biết làm như thế nào không chỉ em với ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 8, 2017

account_box admin

One thought on “Mọi người ơi cho em hỏi, em đăng ký gửi hồ sơ qua mạng trên trang dangkykinhdoan…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *